irvinezip4989
Brian no1agent 부동산(irvinezip4989)
California 블로거

Blog Open 01.30.2014

전체     238041
오늘방문     20
오늘댓글     0
오늘 스크랩     0
친구     19 명
  최근 방문 블로거 더보기
  달력
 
제 목 조회 추천 스크랩 등록일
2019년새집,4유닛,LA동쪽$1.9백만,월렌트$12000+ 149 0 0 05/13/2019 22:25
2019년새집,4유닛,LA남쪽$1.4백만,월렌트$11000+ 30 0 0 05/13/2019 21:57
2013년,2유닛$75만,월렌트$5000+ 31 0 0 05/13/2019 18:11
2019년 새집 2유닛$73.9만,월렌트$4600+ 18 0 0 05/13/2019 17:58
[한국소식]해외증권투자 200조시대... '김여사'발 원화 .. 43 0 0 05/12/2019 16:15
2019년 새집 3유닛$229만,월렌트$15000+,CAP6.. 302 0 0 04/25/2019 17:08
[NO마켓]2019년 새집 2유닛$95만,월렌트$6600+,.. 119 0 0 04/24/2019 13:50
[신문광고]2018-4-24일자(수요일) 중앙일보 경제면 69 0 0 04/23/2019 13:54
[NO마켓]2019년 새집 2유닛$91만,월렌트$6400+,.. 139 0 0 04/19/2019 13:05
3유닛$55만,월렌트$4725 CAP8.5+,LA남쪽 191 0 0 04/13/2019 09:35
2019년새집 4유닛$2.69백만,월렌트$15,000-$16.. 234 0 0 04/05/2019 13:49
[LA소식]섹션8바우처 들어갈 집이 없다 190 0 0 04/02/2019 09:05
[NO마켓]2019년 새집 4유닛$2.99백만,월렌트$20,.. 105 0 0 04/01/2019 18:14
[NO마켓]2019년 새집 2유닛$61.9만,월렌트$4300.. 414 0 0 03/13/2019 18:16
[신문광고]2018-3-13일자(수요일) 중앙일보 경제면 165 0 0 03/11/2019 17:01
[S.LA 2-4유닛]PROPERTY MANAGEMENT S.. 218 0 0 03/09/2019 07:04
[NO마켓]2019년 새집 3유닛$1.15백만,월렌트$840.. 256 0 0 03/06/2019 17:10
[LOAN TABLE]오늘이자(3/5/2019) & 융자프로.. 242 0 0 03/06/2019 15:02
[NO마켓]2019년 새집 4유닛$79.9만,월렌트$5800.. 169 0 0 03/04/2019 18:25
2019년 새집 4유닛$259만,월렌트$14800+,CAP5.. 212 0 0 03/02/2019 08:54
2015년집 2유닛$77.8만,월렌트$5800+,CAP7.6 164 0 0 03/02/2019 08:35
2019년 봄철 주택시장 동향-낮은모기지 집값주춤해서 집사기.. 251 0 0 03/01/2019 07:45
주택건설협회,설문조사 분석(2015년-2017년 2년간 분석.. 125 0 0 03/01/2019 07:37
2019년 부동산 에이젼트 세미나 -주택구입시 정부 다운페이.. 133 0 0 03/01/2019 07:27
[신문광고]2018-2-26일자(수요일) 중앙일보 경제면 149 0 0 02/26/2019 12:43
[NO마켓]2018년집 3유닛$1.15백만,월렌트$8000+.. 176 0 0 02/23/2019 06:48
2014년집 2유닛$79.9만,월렌트$5800+,CAP7.0 136 0 0 02/22/2019 15:20
[NO마켓]리모델집 2유닛$1.0백만,월렌트$6000+,CA.. 198 0 0 02/21/2019 20:25
[NO마켓]2019년 새집 2유닛$85만,월렌트$5800+,.. 102 0 0 02/21/2019 18:55
2019년 새집 3유닛$147만,월렌트$9000+,CAP 6.. 91 0 0 02/21/2019 18:35
1 ㆍ 2 ㆍ 3 ㆍ 4 ㆍ 5

마켓에 없는 인컴유닛,새집분양 전문(LA)