irvinezip4989
Brian no1agent 부동산(irvinezip4989)
California 블로거

Blog Open 01.30.2014

전체     228574
오늘방문     147
오늘댓글     0
오늘 스크랩     0
친구     19 명
  최근 방문 블로거 더보기
  달력
 
제 목 조회 추천 스크랩 등록일
[NO마켓]2019년 새집 2유닛$61.9만,월렌트$4300.. 161 0 0 03/13/2019 18:16
[신문광고]2018-3-13일자(수요일) 중앙일보 경제면 57 0 0 03/11/2019 17:01
[S.LA 2-4유닛]PROPERTY MANAGEMENT S.. 76 0 0 03/09/2019 07:04
[NO마켓]2019년 새집 3유닛$1.15백만,월렌트$840.. 135 0 0 03/06/2019 17:10
[LOAN TABLE]오늘이자(3/5/2019) & 융자프로.. 66 0 0 03/06/2019 15:02
[NO마켓]2019년 새집 4유닛$79.9만,월렌트$5800.. 79 0 0 03/04/2019 18:25
2019년 새집 4유닛$259만,월렌트$14800+,CAP5.. 125 0 0 03/02/2019 08:54
2015년집 2유닛$77.8만,월렌트$5800+,CAP7.6 64 0 0 03/02/2019 08:35
2019년 봄철 주택시장 동향-낮은모기지 집값주춤해서 집사기.. 116 0 0 03/01/2019 07:45
주택건설협회,설문조사 분석(2015년-2017년 2년간 분석.. 40 0 0 03/01/2019 07:37
2019년 부동산 에이젼트 세미나 -주택구입시 정부 다운페이.. 61 0 0 03/01/2019 07:27
[신문광고]2018-2-26일자(수요일) 중앙일보 경제면 90 0 0 02/26/2019 12:43
[NO마켓]2018년집 3유닛$1.15백만,월렌트$8000+.. 116 0 0 02/23/2019 06:48
2014년집 2유닛$79.9만,월렌트$5800+,CAP7.0 64 0 0 02/22/2019 15:20
[NO마켓]리모델집 2유닛$1.0백만,월렌트$6000+,CA.. 128 0 0 02/21/2019 20:25
[NO마켓]2019년 새집 2유닛$85만,월렌트$5800+,.. 56 0 0 02/21/2019 18:55
2019년 새집 3유닛$147만,월렌트$9000+,CAP 6.. 45 0 0 02/21/2019 18:35
[NO마켓]2019년 새집 3유닛$1.15백만,월렌트$840.. 38 0 0 02/21/2019 18:09
[NO마켓]2018년 새집 2유닛$82.9만,월렌트$5800.. 51 0 0 02/21/2019 17:34
[NO마켓]2019년 새집 4유닛$2.95백만,월렌트$200.. 27 0 0 02/21/2019 17:14
[NO마켓]2019년 새집 3유닛$2.1백만,월렌트$1450.. 29 0 0 02/21/2019 17:09
[NO마켓]2017년집 2유닛$1.3백만,월렌트$9000(1.. 29 0 0 02/21/2019 17:04
[NO마켓]2019년 새집 4유닛$1.7백만,월렌트$1200.. 23 0 0 02/21/2019 16:53
[NO마켓]2019년 새집 3유닛$1.3백만,월렌트$9000.. 19 0 0 02/21/2019 16:49
[NO마켓]2019년 새집 3유닛$1.3백만,월렌트$9000.. 13 0 0 02/21/2019 16:45
[NO마켓][OZ]2019년 새집 2유닛$84.5만,월렌트$.. 31 0 0 02/21/2019 12:18
[식당건물 매매]LA남쪽(MANCHESTER대로변,단독건물 .. 20 0 0 02/21/2019 11:28
[리스]식당,커피샵자리 LA남쪽(MANCHESTER대로변,단.. 22 0 0 02/21/2019 11:18
[NO마켓]2019년 새집 2유닛$84.5만,월렌트$6000.. 22 0 0 02/21/2019 10:51
[NO마켓]2019년 새집 2유닛$90만,월렌트$6400+,.. 26 0 0 02/21/2019 10:38
1 ㆍ 2 ㆍ 3 ㆍ 4 ㆍ 5

마켓에 없는 인컴유닛,새집분양 전문(LA)