sam1
숲(sam1)
California 블로거

Blog Open 11.12.2011

전체     859350
오늘방문     1
오늘댓글     0
오늘 스크랩     0
친구     4 명
  최근 방문 블로거 더보기
  달력
 
김 영철 뮤직비디오 모음
11/25/2019 21:00
조회  399   |  추천   1   |  스크랩   0
IP 198.xx.xx.147

@세상사 따라가기가 점점 버거워 짐을 느끼는 것은 나만이 아니리라 생각한다. 김영철이란 코미디언이 이제 가수로도 활동한다고 해서 잠시 검색해 보았다.  중독성있다는 기사와 함께 새로 발표된 신곡 소개가 있어서 둘러보긴 했는데 ........

 

신호등 Signal light

https://www.youtube.com/watch?v=qWxcYRw5QTY

 

안되나용 Andenayon (Feat. 휘성 (Realslow))

https://www.youtube.com/watch?v=pnq_wz81Xv8

 

Ring Ring(따르릉)

https://www.youtube.com/watch?v=l95Oi8sssqA

 

An Ordinary Christmas(크리스마스 별거 없어)

https://www.youtube.com/watch?v=RqFK9EJmQBg&list=RDRqFK9EJmQBg&start_radio=1&t=0


이 블로그의 인기글

김 영철 뮤직비디오 모음