sam1
숲(sam1)
California 블로거

Blog Open 11.12.2011

전체     832446
오늘방문     41
오늘댓글     0
오늘 스크랩     0
친구     4 명
  달력
 
미국 주식 시장에 상장 된 기업 가운데 시가총액으로 본 회사 랭킹(2019년 10월21일 기준)
10/21/2019 20:40
조회  551   |  추천   2   |  스크랩   0
IP 198.xx.xx.147

미국 주식 시장에 상장되어있는 기업 가운데 시가총액별로 구분해 보았다. 

1000Billions Group(1조달러) : AAPL , MSFT ,

800Billions Group (8천억 달러): AMZN ,GOOGL ,GOOG

500Billions Group (5천억 달러) :  FB , BRK-B , BRK-A

400Billions Group (4천억 달러) :  BABA

300Billions Group (3천억 달러):  JPM , V , JNJ , WMT , PG

250Billions Group (2천5백억 달러) :  BAC , XOM , MA , T   HD , TSM , VZ

200Billions Group (2천억 달러) :  DIS , RDS-B , INTC, 

RDS-A , KO , UNH,CVX , TM , WFC , NVS ,MRK , CMCSA , CSCO , PFE 


150Billions Group (천 오백억 달러) :  BA , PEP ,ORCL,  CHL , SAP , C , UL, UN , MCD


100Billions Group (천억 달러) :  HSBC, BUD , PTR , NKE , ABT , MDT , TOT , COST , ADBE , BP ,NFLX , CRM , PM, CAN , HON, TXN , PYPL , AMGN , NVDA ,UTX, UNP , RY , IBM,AVGO,SNY,BHP , BBL , AZN , ABBV ,TMO ,NEE , ASML , LFC , LMT , GSK , LIN , LLY , TD , UPS , SBUX , AMT , AXP


이 블로그의 인기글

미국 주식 시장에 상장 된 기업 가운데 시가총액으로 본 회사 랭킹(2019년 10월21일 기준)