BTN 일광스님의 천수경 3회(전체풀영상) 경전을 펼치는 게송 ~
12/02/2019 00:35
조회  310   |  추천   2   |  스크랩   0
IP 104.xx.xx.128
source google you tube
이 블로그의 인기글
ksugmac
ksugmac(Ksugmac)
California 블로거

Blog Open 12.11.2009

전체     740106
오늘방문     90
오늘댓글     0
오늘 스크랩     0
친구     2 명
  최근 방문 블로거 더보기
  달력
 

BTN 일광스님의 천수경 3회(전체풀영상) 경전을 펼치는 게송 ~