kahng46
Ocotillo(오꼬띠요)(kahng46)
California 블로거

Blog Open 07.14.2008

전체     110488
오늘방문     29
오늘댓글     2
오늘 스크랩     0
친구     205 명
  달력
 
나는 나의 주인이다
11/04/2017 09:54
조회  1219   |  추천   13   |  스크랩   0
IP 72.xx.xx.46ca'If you play safe in life you've decided

that you don't want to grow anymore"

                       

                                             

                     1975 5                

     

           앉아서 기다리는 자에게는 

          패배와 굴욕이

          부디쳐 극복하는 자만이

          이길수 있다

          남이 무엇을 해주기를 바라고

          머뭇 거리지 마라

        

          나는 나의 주인이다

          그누구도 

          어떤 운명의 신이라도 

          나의 길을 막지 못하리라

        

          오라 운명아

          너는 계획의 일부이지 

          내가 너의 일부분 일수는 없다

        

          너의 힘이 크기에 싸워 볼만하다

          나의 힘이 작기에 더욱 

          보람이 있는것이 아니냐

          그누구도 그무엇도 

          나의길을 막지는 못하리라

        

          오라 운명아 !

          음침한 안개속에서 음흉을 떨지말고 

          당당히 네모습을 나타내어라

          진정 너를 알고져한다


<style type="text/css"> p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px Times; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px Times; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 18.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px AppleMyungjo; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} span.s2 {font: 14.0px AppleMyungjo; font-kerning: none} span.s3 {font: 14.0px Times; font-kerning: none} </style>

                          

운명, can do spirit, pre-destination ,
이 블로그의 인기글

나는 나의 주인이다