MKS474
봄(MKS474)
Hawaii 블로거

Blog Open 08.08.2014

전체     87413
오늘방문     14
오늘댓글     0
오늘 스크랩     0
친구     0 명
  친구 새글
등록된 친구가 없습니다.
  달력
 
봄비 당신/강민경
03/23/2020 01:56
조회  344   |  추천   5   |  스크랩   0
IP 141.xx.xx.189

봄비 당신/강민경

 

 

이른 아침

자우룩한 안개 속에서  

서성이는 봄비

 

뜨자

시야 밖으로

사라지고 말았습니다

 

있을 때는

남인 알았는데

떠나고 나니 님이었습니다.

 

아쉽고 그리운 마음

당신도 그랬는지

벗은 나뭇가지 끝에서 글썽글썽

울고 있네요

 

 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


"기본폴더" 카테고리의 다른 글
대낮 하현달이/강민경 05/22/2020
밑거름 05/15/2020
밤 공원이 04/18/2020
새와 나 04/14/2020
봄비 온 뒤 04/11/2020
헛된 꿈/강민경 04/01/2020
기억의 힘/강민경 03/23/2020
비행시간 03/13/2020
이 블로그의 인기글

봄비 당신/강민경